Wang Yuping: On the Roadside

Wang Yuping: On the Roadside

11.06 - 12.11, 2021 | Beijing 1st space

Wang Zhongjun: The Reader

Wang Zhongjun: The Reader

11.10 - 12.11, 2021 | Beijing 2nd space

Introspection: Gongkan Solo Exhibition

Introspection: Gongkan Solo Exhibition

11.06 - 12.12, 2021 | Bangkok

Xue Feng Solo Exhibition - Seurat Studies: Monitors and Printers

Xue Feng Solo Exhibition - Seurat Studies: Monitors and Printers

11.27 - 12.31, 2021 | Hong Kong - H Queen's

Michael Zelehoski: Dimensionality

Michael Zelehoski: Dimensionality

Hong Kong - TANG Art Foundation