Selected Art Fairs

2022       2021       2020       2019

2022
 
 
2021
 
2020
2019
 

Art Stage Singapore 2018

Art Beijing 2018

Art Chengdu 2018

ASIA NOW Paris Asian Art Fair 2018

ART021 Shanghai Contemporary Art Fair 2017

Art Shenzhen 2017

The Armory Show 2017

ART021 Shanghai Contemporary Art Fair 2016

Art Beijing 2016

Art Basel Hong Kong 2016

ART021 Shanghai Contemporary 2018

Art Busan 2018

Art Shenzhen 2018

 

ASIA NOW Paris Asian Art Fair 2017

Art Basel Hong Kong 2017

Art Stage Singapore 2017

 

Art Shenzhen 2016

Art 16 London